"; if ((substr($file,-4,4) == '.jpg') && (substr($file,0,8)=='Schedule')) { if (($day==$today)&&($hour>'06')&&($hour<'19')) { $files[filemtime($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].$afbeeldingMap.'/'.$file)] = $file; } } # else # unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].$afbeeldingMap.'/'.$file); } //Sorteer de files op datum asort($files); //Bestanden ouder dan 86400 seconden (1 dag) zijn expired $expire = mktime() - $levensduur; //Doorloop de afbeeldingen foreach ($files as $time=>$file) { # if ($time < $expire) { # //Wanneer afbeelding ouder dan 1 dag, verwijderen # unlink($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].$afbeeldingMap.'/'.$file); # } else { //Afbeelding is goed -> tonen $ff=substr($file, strrpos($file,'_') + 1); $ts=mktime(substr($ff,9,2),substr($ff,11,2)*1,substr($ff,13,2)*1,substr($ff,4,2)*1,substr($ff,6,2)*1,substr($ff,0,4)*1); $tekst="
Uttendorf vanuit de woning".$dagen[date("w",$ts)].' '.date("j",$ts).' '.$maanden[date("n",$ts)].' '.date("Y",$ts).',   '.date("H:i",$ts).'
'; $output.= "['http://www.uttendorf.nl/$afbeeldingMap/$file','','','$tekst'],"; # } } closedir($handle); } ?>
afbeelding